6 ویدیو از ایستگاه فضایی ISS

6 فیلم و مطلب را برای ایستگاه فضایی ISS در نتران به اشتراک گذاشته ایم. جدیدترین ویدیو کلیپ ها و مطالب ایستگاه فضایی ISS را در نتران ببینید.