رها سازی کاوشگر خورشیدی ناسا

جدید ترین مطالب رها سازی کاوشگر خورشیدی ناسا، مقالات ویژه رها سازی کاوشگر خورشیدی ناسا، هر آن چیزی که باید در مورد رها سازی کاوشگر خورشیدی ناسا بدانید.

پیشنهاد ما برای رها سازی کاوشگر خورشیدی ناسا

آخرین ویدیوها و مطالب رها سازی کاوشگر خورشیدی ناسا

Nasa تلسکوپ فضایی Kepler را دوباره روشن و راه اندازی می کند

Nasa تلسکوپ فضایی Kepler را دوباره روشن و راه اندازی می کند

3 سال پیش 4،480 نمایش
نمایی از ماموریت کاوشگر خورشیدی پارکر، همرا با راکت دلتا IV 3:05

نمایی از ماموریت کاوشگر خورشیدی پارکر، همرا با راکت دلتا IV

3 سال پیش 2،748 نمایش