نمایی ماموریت کاوشگر خورشیدی پارکر همرا با راکت دلتا IV

نمایی از ماموریت کاوشگر خورشیدی پارکر، همرا با راکت دلتا IV

یک موشک بالستیک دلتا IV مخصوص شرکت ناسا، ماموریت پراب خورشیدی پارکر را که نزدیک شدن تا آخرین حد ممکن به خورشید است، کامل خواهد کرد. ماموریت کاوشگر پارکر نزدیک شدن به خورشد خواهد بود، در حالی که توسط موشک دلتا IV پیکربندی و راه اندازی صورت می گیرد، و کاوشگر خورشیدی با این موشک به فضا پرتاب می شود. در حال حاضر این تنها موشک پرواز با این قابلیت برای راه اندازی در این ماموریت می باشد. شما می توانید در مورد این کاوشگر خورشیدی پارکر در این قسمت بیشتر مطالعه کنید.

2.8 هزار بازدید 6 سال پیش علمی نجومی ویدئو ویدئو های تکنولوژی
... توضیحات کامل