رها سازی استقرار ماهواره فضایی Telstar 19 VANTAGE

رها سازی و استقرار ماهواره فضایی Telstar 19 VANTAGE

ماهواره ارتباطی Telstar 19 VANTAGE (Telstar 19V) در حدود 32 دقیقه پس از راه اندازی و لانچ دومین موشک فالکون 9 بلوک 5 فضایی شرکت SpaceX در فضا رها سازی شد و استقرار یافت. این راکت از مجموعه فضایی 40 (SLC-40) در ایستگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال، فلوریدا در تاریخ 22 جولای 2018 ( یعنی همین دیروز) و در ساعت 05:50  UTC  (01:50 EDT) به فضا پرتاب شد. ماهواره Telstar 19V نیز که یک ماهواره ارتباطی متعلق به Telesat است برای ارائه پهنای باند اینترنتی با این موشک فضایی شرکت SpaceX به فضا فرستاده شد.

... توضیحات کامل