تست تصادف خودرو Tesla Model S 2017

تسلا مدل S، یک سدان لوکس بزرگ، رتبه های خوب را در همه ارزیابی های تست تصادف IIHS را کسب می کند، به جز تست تصادف جلو، که در عین حال در آن امتیاز قابل قبولی کسب می کند. با وجود افزایش کیسه هوای جانبی برای بهبود حفاظت از همپوشی کوچک در مدل S، مشکلات و صدمات بر طرف می شود و اندازه گیری های ساختگی نشان داد که صدمه به سر، همراه با پای راست، ممکن است در یک تصادف در دنیای واقعی به میزان کمتری کاهش یابد.

6.4 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل