تست تصادف تسلا مدل Y

آیا خودروی الکتریکی تسلا Y مدل 2023 یک اتومبیل ایمن است؟

این تست تصادف از بغل ماشین تسلا مدل Y نسخه 2023 را تماشا کنید تا ببینید این اتومبیل در تصادف ها چگونه عملکردی دارد. این آزمایش تصادف نشان می دهد که مدل 2023 خودروی تسلا Y دارای ایمنی مناسبی در هنگام برخوردها از سمت بغل اتومبیل است.

ویدیوهای مشابه