تست تصادف خودروی تسلا مدل اس 2022

تست تصادف خودروی تسلا مدل اس 2022

صحنه هایی جالب از آزمایش استحکام خودروی تسلا مدل اس 2022 را در این فیلم 2 دقیقه ای تماشا کنید تا ببینید وضعیت مقاومت این خودرو در برابر ضربه از زاویه های گوناگون چگونه است. در این تست تصادف خواهید دید که چگونه در هنگامی که خودروی مدل اس 2022 تسلا از بغل با سرعت 32 کیلومتر بر ساعت با مانعی ثابت برخورد می کند، قادر است وضعیت خود را تاحدود بسیاری حفظ کرده و موفق به گرفتن امتیازی مناسب شود. در این می توانید صحنه هایی از برخورد اتومبیل از جلو به مانع ثابت و مانع در حال حرکت از روبرو را تماشا کنید تا وضعیت مقاومت جلوی اتومبیل را بهتر درک کنید.

... توضیحات کامل