آزمایش 9 مینی ربات چیتا دانشگاه MIT دویدن پشتک زدن

آزمایش جالب 9 مینی ربات چیتا جدید دانشگاه MIT (دویدن و پشتک زدن)

این ویدئو جالب، بازی کردن 9 ربات جدید چیتا دانشگاه MIT را نشان می دهد که به راحتی، توانایی های خارق العاده آن ها را به نمایش می کشد. این ربات های MIT Mini Cheetah، در اصل یک ربات چهار پا، کوچک و سبک هستند که توانایی انجام رفتارهایی مانند دویدن، پیاده روی، پریدن و پشتک زدن را دارند. خودتان این ویدئو جالب از بازی کردن 9 ربات مینی چیتا ام ای تی را ببنید و از عملکردهای آن ها لذت ببرید.

... توضیحات کامل