تست موبایل تاشو انعطاف پذیر گلکسی فولد سامسونگ

تست موبایل های تاشو و انعطاف پذیر گلکسی فولد سامسونگ

کمپانی بزرگ سامسونگ، موبایل جدید خم شو Galaxy Fold خود را توسط آزمایش های گسترده ای در آزمایشگاه های اعتبار سنجی پیشرفته خود مورد آزمایش قرار می دهد. به طور طبیعی، با توجه به طراحی این گوشی هوشمند، تست خم شدن و تا شدن این موبایل، یک بخش محوری از ارزیابی دوام و استحکام Galaxy Fold شرکت سامسونگ است. این موبایل های خم شوندده سامسونگ در طول روز بیشتر از چندین هزار بار خم می شوند و دوباره باز می شوند تا عملکرد آن ها برای این کار مشخص شود و دوام آن ها برای این کار مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد.

ویدیوهای مشابه