تلویزیون OLED ال جی قدرت SELF-LIT PiXELS

معرفی تلویزیون های OLED ال جی ، قدرت SELF-LIT PiXELS

با سری تلویزیون های جدید LG OLED و با 100 میلیون پیکسل SELF-LIT ملاقات کنید ، وقتی هر پیکسل به خودی خود روشن می شود ، آنچه می بینید بسیار بیشتر قابل تشخیص ، رسا، واقع بینانه، پاسخگو و هنری است. این قدرت SELF-LIT PiXELS تلویزیون های جدید OLED ال جی است.

... توضیحات کامل