کاردستی با مقوا ساختن 4 کاردستی مقوایی

آموزش ساخت کاردستی با مقوا، ساختن 4 کاردستی مقوایی ساده!

ساخت کاردستی با مقوا آسان است، فیلم آموزش ساختن 4 کاردستی مقوایی در یک ویدیو را با نترانی ها ببینید. در این ویدئو می توانید با نحوه ساخت و استفاده از دستگاه هایی جالب و ساده برای سرگرمی در منزل آشنا گردید. این وسایل ساده با ابزاری موجود قابل ساختن می باشند و شما نیز می توانید با مقوا و برخی از ابزار ساده دیگر این وسایل جالب را در منزل تهیه کنید. این وسایل سرگرم کننده برای تیر اندازی و نشانه گیری اهداف مناسب هستند و شما نیز می توانید به راحتی کاردستی های مقوایی برای بچه ها و نوجوانان را در خانه درست کنید و از سرگرمی با اطرافیان خود لذت ببرید.

... توضیحات کامل