ماشین ماه گرد تویوتا دنبال اکتشافات فضایی

ماشین ماه گرد تویوتا، به دنبال اکتشافات فضایی

آژانس اکتشاف هوافضا ژاپن (JAXA) و تویوتا توافقنامه خود را برای بررسی امکان همکاری در اکتشافات بین المللی فضایی اعلام کرده اند. به عنوان اولین قدم، JAXA و تویوتا برای به دست آوردن همکاری بیشتر و سرعت بخشیدن به مطالعه مشترک خود، یک ماشین خودران مجهز و تحت فشار، که از تکنولوژی وسایل نقلیه الکتریکی سوخت سلول خورشیدی استفاده می کند، را ساخته و تولید کرده اند. این نوع تحرکات برای فعالیت های اکتشاف انسانی در سطح ماه لازم است. حتی با مقدار محدودی از انرژی که می تواند به ماه منتقل شود، مخزن داخلی آ« تحت فشار قرار دارد و مجموع پیمایش آن در سطح کره ماه بیش از 10،000 کیلومتر می باشد.

... توضیحات کامل