ربات Walker UBTECH

معرفی رسمی ربات Walker شرکت UBTECH

شرکت UBTECH از ربات جهانی خود در CES 2018 پرده بر می دارد. شرکت UBTECH برای کمک به ما رویای یک ربات در هر خانه و پیوستن ربات های هوشمند به زندگی روزمره انسان را برآورده می کند. قابلیت ها و ویژگی های خاص ربات واکر 2018 را مشاهده کنید.

ویدیوهای مشابه