پرواز فضاپیما VSS Unity Virgin Galactic

اولین پرواز فضاپیما VSS Unity شرکت Virgin Galactic

ویرجین Galactic امروز، چهارمین پرواز آزمایشی و اولین پرواز فضایی واحد SpaceShipTwo تجاری خود، که با سفینه فضایی VSS Unity شناخته شده است را انجام داد. فضاپیما VSS Unity از جو زمین خارج می شود و به زمین باز می گردد، یک تست موفق برای راه اندازی سفر های فضایی بیشتر...

ویدیوهای مشابه