ترمز اضطراری کامیون ولوو حالت

ترمز اضطراری کامیون های ولوو در بهترین حالت!

در آزمایش جدید کامیون ولوو FH جدید، همراه با تست رانندگی از داخل، شما می توانید تجربه کنید که سیستم اخطار برخورد و سیستم ترمز اضطراری این کامیون های قدرتمند جدید ولوو چگونه عمل می کنند و چطور می تواند از برخورد با هرگونه وسیله ای در جلو جلوگیری کند، حتی اگر فاصله آن ها بسیار نزدیک باشد! همینطور جالب است بدانید که این تریلر بزرگ ولوو به طور کامل با بار 40 تن GCW بارگیری شده است. خودتان این ویدئو را مشاهده کنید تا به قدرت سیستم های امنیتی کامیون های ولوو اعتماد کنید.

... توضیحات کامل