نقل Prangl با کامیون غول اسا Volvo

حمل و نقل Prangl با کامیون های غول اسا Volvo

شرکت اتریشی Prangl متخصص در ارائه راه حل های حمل و نقل سنگین است. با این حال، وظیفه حمل دو بار 35 متری، به وزن 38،000 تن از طریق عبور از سه کشور اروپایی، حتی برای آنها نیز منحصر به فرد است. با توجه به فاصله، بار و تحویل، این یک سواری غیر معمول است!

... توضیحات کامل