کارخانه ولوو تولید میلیون کامیون Volvo FH

کارخانه ولوو، تولید یک میلیون کامیون Volvo FH

25 سال از زمانی که اولین کامیون ولوو FH از خط تولید به بازار ارائه شده است، می گذرد، ولوو آن را با افتخار جشن می گیرد 1 میلیون کامیون های Volvo FH دوباره تولید می شوند. تولد کامیون های مخصوص نسخه ی سالگرد را مشاهده کنید ، یک ادای احترام به ولوو FH مشهور.

... توضیحات کامل