ببینید ربات باغبان AI هوشمند فلفل بوته

ببینید که این ربات باغبان AI هوشمند فلفل ها را از بوته ها جدا می کند

Sweeper یک ربات هوشنمد باغبان برای جمع آوری فلفل دلمه ای است که از جانب اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می گیرد که به منظور مبارزه با کمبود نیروی کار کشاورزی است. محققان انتظار دارند نسخه تجاری در سه تا پنج سال آینده برای همه موجود باشد.

ویدیوهای مشابه