ساخت با چوب اتومبیل رنج روور ایووک اورفینچ

چطور با چوب اتومبیل رنج روور ایووک اورفینچ بسازیم؟

این در اصل یک ماشین چوبی Land Rover Range Rover است. شما در این فیلم بررسی خواهید کرد که ساخت این خودرو بی نظیر لندروور رنج روور ایووک اورفینچ چگونه امکان پذیر است. جالب است که بدانید ساخت این اتومبیل چوبی عالی چیزی در حدود 35 روز طول کشیده است. خودتان این فیلم را ببنید و یاد بگیرید که چطور می توان قطعات چوبی را به یک خودرو رنج روور ایووک عالی تبدیل کرد.

ویدیوهای مشابه