با دکمه i Menu دوربین های نیکون به ویژگی های متداول استفاده شده خود دسترسی داشته باشید !

جدیدترین دوربین های فوق العاده نیکون Z 7 و نیکون Z 6 ویژگی ها و توانایی های بی نظیر و کاربردی را در اختیار کاربران خود قرار می دهند. شما می توانید با استفاده از دکمه یا کلید i Menu دوربین های سری زد نیکون به ویژگی های قبل تر استفاده شده خود، دسترسی سریعی داشته باشید. این ویدئو را مشاهده کنید تا با این کلید و توانایی های کاربردی آن در دوربین ها سری Z نیکون بیشتر آشنا شوید.

با دکمه i Menu دوربین نیکون متداول دسترسی

ویدیوها و مطالب مشابه