تست تصادف IIHS اتومبیل 2015 Ford F-150

تست تصادف IIHS برای اتوموبیل 2015 Ford F-150

خودرو دو کابینه 2015 F-150  فورد با سرعت 40 مایل در ساعت از سمت راننده مطابق با استانداردهای IIHS مورد تست تصادف قرار می گیرد.

6 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل