نمایشی خودرو وانت شاسی بلند 2016 2500 RAM

نمایشی از خودرو وانت شاسی بلند 2016 2500 RAM

شرکت رام با خودرو  2500 خود با باطری های سفارشی گریل و طراحی شیک همراه با چرخ های آمریکای اصل به صورت خیلی محدود در دسترس است.

ویدیوهای مشابه