نمایش آفرود ماشین Chevrolet Silverado 2019

نمایش آفرود ماشین Chevrolet Silverado 2019

خودرو جدید Silverado LT Trailboss یکی از هشت مدل 2019 Silverado می باشد. این دستگاه تجهیزات جاده ای بسته Z71 و همچنین یک بالشتک تعلیق دو اینچی را برای عبور از مناطق آفرودی ادغام می کند، تعویض Trailboss، به طور کامل مورد آزمایش قرار گرفته، تایید شده و مورد تایید شورلت نیز قرار گرفته است. در این ویدئو آفورد این خودرو را در جاده های مختلف آفرودی مشاهده می کنید.

... توضیحات کامل