خودرو SUV استون مارتین 2019 DBX

یکی از اولین خودرو های SUV استون مارتین، 2019 DBX

DBX اولین SUV لوکس استون مارتین است که در برنامه تست گسترده فعالیت می کند و از طریق سرعت حرکت خود در یک زمین رالی خواستار، تولید در وانت گلامورگ، می باشد.

6.9 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل