تست تصادف IIHS خودرو هیوندای Nexo 2019

تست تصادف IIHS خودرو هیوندای Nexo 2019

شما در این ویدئو می توانید مشاهده کنید که یک خودرو جدید 2019 Hyundai Nexo با سرعتی بالغ بر 40 مایل در ساعت (62 کیلومتر در ساعت) از جانب سمت راننده مورد تست تصادف سازمان IIHS قرار می گیرد تا درجه امنیت این خودرو برای تصادف از رو برو مشخص شود. ارزیابی کلی این خودرو هیوندای Nexo 2019 در این تست خوب بوده است و جالب است بدانید که هر کدام از ان تکه های پرتاب شده به هوا، بعد از برخورد ماشین هیوندای Nexo 2019 با مانع روبرو، باعث می شود تا فشار اصلی به کابینه مسافران کاهش یابد و در اصل این کار از جان سرنشیان محافظت می کند.

3.2 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل