تست تصادف خودرو 2019 Lexus ES

تست تصادف خودرو 2019 Lexus ES

قسمت داخلی و مسافرتی خودرو لکسوس 2019 ES در آزمون بخش جلویی ستت ضربه، عکس و العمل خوبی را نشان داده است.  Lexus نشان داد که سطح حفاظتی مشابه و عالی برای افراد با اندازه های مختلف و همچنین افرادی که در قسمت های مختلف قرار می گیرند، ارائه می شود. در تست برخورد با مانع سفت و سخت، حفاظت از ساختار داخلی قسمت راننده و همه مناطق دیگر، بسیار جالب است. استاندارد تطبیق سیستم ترمز اضطراری (AEB) خودمختار، در آزمایش های عملکرد آن در سرعت های پایین، معمولی برای رانندگی در شهر، که در آن بسیاری از آسیب های ناشی از تصادف ایجاد می شود، به حداکثر امتیاز دست یافته است. 

ویدیوهای مشابه