آزمایش علمی در خانه

33 آزمایش علمی خاص که با وسایل ساده انجام می شوند!

در این ویدئو با 33 آزمایش علمی آسان برای انجام در آزمایشگاه و محیط های کنترل شده آشنا خواهید شد که عالی و شگفت انگیز به نظر می رسند! این آزمایش های خاص بهترین آزمایشات و ایده های جدیدی هستند که شما نیز می توانید در محیط آزمایشگاه آن ها را پیاده سازی و اجرا کنید. شما می توانید با ترفند های شعبده بازی و یا با آزمایشاتی جادویی آشنا شوید که بچه ها و کودکان را شگفت زده می کند. خودتان این فیلم را ببینید تا این ایده ها و آزمایشات علمی را بهتر درک کنید.

... توضیحات کامل