آزمایش علمی پروژه علمی

5 آزمایش علمی برای سرگرمی و پروژه های علمی

در این فیلم چند آزمایش علمی دیوانه کننده وجود دارد که در محیط آزمایشگاه و یا با نظارت مربی مجرب در خانه قابل انجام هستند. این ایده های جالب و شگفت انگیز بر اساس و پایه موارد علمی طراحی شده اند و می توانند هر شخصی را شگفت زده و متحیر کنند. همچنین به یاد داشته باشید که برخی از آن ها نیز باید در شرایط محیط باز و با رعایت نکات ایمنی کامل انجام شوند تا از یک تجربه خاص و ویژه نهایت لذت را ببرید. امیدواریم از تماشای این آزمایشات علمی لذت ببرید.

... توضیحات کامل