پارک فناوری APPLE 2018 ارتقاء ساخت ساز

پارک فناوری APPLE از اول سال 2018 ارتقاء ساخت و ساز می یابد

اپل پارک (APPLE PARK) در دره سیلکون ولی شهر کوپرتینو ایالت کالیفرنیا به روی همگان باز است! همچنین این شرکت بسیاری از تجهیزات ساخت و ساز بزرگ و اضافی را از محوطه پارک علمی و تحقیقاتی خود حذف می کند، زیرا دیگر لازم نیستند و محوطه باز سازی مجدد می شود. پارک اپل برای تامین انرژی خود از طریق پنل های خورشیدی بر روی سقف ساختمان های خود استفاده می کند که می توانید در مورد آن ها در این مطلب بیشتر بخوانید.

... توضیحات کامل