خط تولید خودرو آئودی e-tron شاسی بلند

خط تولید خودرو آئودی e-tron شاسی بلند

آئودی e-tron شاسی بلند جدید کمپانی آئودی است که با کیفیت بسیار فوق العاده تولید و روانه بازار شده است. این کیفیت اما با داشتن یک خط تولید فوق العاده مدرن و حرفه ای امکان پذیر گشته است. در این ویدئو ببینید که تولید بدنه و قرار دادن تجهیزات اتومبیل آئودی e-tron از ابتدا چگونه انجام می شود و در نهایت این خودرو چگونه تبدیل یک خودرو کامل می گردد.

آئودی e-tron شاسی بلند جدید کمپانی آئودی است که با کیفیت بسیار فوق العاده تولید و روانه بازار شده است. این کیفیت اما با داشتن یک خط تولید فوق العاده مدرن و حرفه ای امکان پذیر گشته است. در این ویدئو ببینید که تولید بدنه و قرار دادن تجهیزات اتومبیل آئودی e-tron از ابتدا چگونه انجام می شود و در نهایت این خودرو چگونه تبدیل یک خودرو کامل می گردد.

5.9 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل