سیستم تطبیق خودکار ربات CEATEC 2018

سیستم تطبیق خودکار ربات ها در CEATEC 2018

در این ویدئو سیستم خودکار ربات تطبیق سنج ژاپنی را مشاهده کنید. همراه با هوش مصنوعی AI و قابلیت یادگیری ماشینی با داده های از قبل ذخیره شده در شبکه پیش فرض، که در طی نمایش مطبوعات CEATEC 2018 در تاریخ 15 اکتبر 2018 معرفی و رونمائی شده اند. شما می توانید در مورد  این ربات ها که گفته می شود ژاپن با تکنولوژی AI جمع آوری شده خود، عرضه ربات های خدمتکار را در 5 سال آینده می بیند، در این قسمت بیشتر مطالعه کنید.

... توضیحات کامل