سیستم تطبیق خودکار ربات ها در CEATEC 2018

در این ویدئو سیستم خودکار ربات تطبیق سنج ژاپنی را مشاهده کنید. همراه با هوش مصنوعی AI و قابلیت یادگیری ماشینی با داده های از قبل ذخیره شده در شبکه پیش فرض، که در طی نمایش مطبوعات CEATEC 2018 در تاریخ 15 اکتبر 2018 معرفی و رونمائی شده اند. شما می توانید در مورد  این ربات ها که گفته می شود ژاپن با تکنولوژی AI جمع آوری شده خود، عرضه ربات های خدمتکار را در 5 سال آینده می بیند، در این قسمت بیشتر مطالعه کنید.

... توضیحات کامل