ساخت تله موش با سبد لباسی

چطور با سبد لباسی تله موش بی خطر بسازیم؟

این یک تله موش ساده و کاربردی است که می توان با استفاده از دو سبد حمام یا سبد لباسی کوچک نمونه آن را درست کرد. شما می توانید با دیدن این فیلم نحوه ساخت و عملکرد این تله موش ساده را بررسی کنید. خودتان ببینید که چطور می توانید در خانه نمونه آن را تهیه بنمائید. این دام موش ساده به حیوان مورد نظر شما نیز آسیبی نمی زند و می توانید به راحتی آن را در خانه درست کنید. ساختن تله موش کاری ساده است که انواع مختلف آن را به اشتراک گذاشته ایم. یکی از جدیدترین روش ها که به اشتراک گذاشتیم، ساختن تله موش ساده با سطل است که دیدن آن را به شما توصیه می کنم.

... توضیحات کامل