با بطری پلاستیکی تله موش ساخت

چگونه می توان با یک بطری پلاستیکی یک تله موش ساخت

این ویدئو یک روش جالب و ساده برای ساخت یک تله موش را نشان می دهد که فقط با استفاده از یک بطری پلاستیکی، مقداری سیم و برخی از وسایل ساده دیگر قابل ساخت می باشد. این وسیله برای به تله انداختن موش مناسب است و به آن آسیبی نخواهد زد. با مشاهده این ویدئو می توانید ساخت آن را بیاموزید و سپس بعد از به دام انداختن موش به صورت ساده، می توانید خیلی راحت و ساده آن را به جایی دور از منزل خود برده و رها کنید.

... توضیحات کامل