کلیپی اکشن وجالب از مبارزه با نقاشی مرگ

نیکو پس از مرگ برادر دوقلوی خود در اثر یک حادثه رنگزنی، به خودش قول داد که همه هنرهای زیبا را با تاریکی خود نابود کند. خودتان این ویدئو جالب و تماشایی را ببنید که با طراحی های گرافیکی و ترفندهای ویدئویی ساخته شده است. به نظر شما مبارزه با یک نقاشی مرگ چگونه ممکن می شود؟ خودتان این ویدئو جالب را ببنید تا مشاهده کنید که چگونه نیکو، به عنوان یک نقاش مرگ، سعی در نابود کردن هنر دارد و یک رنگ زن با آن به مبارزه می پردازد.

... توضیحات کامل