مشخصاتی دوربین Canon EOS 90D انتظار رود

مشخصاتی که از دوربین Canon EOS 90D انتظار می رود

شما در این ویدئو می توانید مشخصات کامل و تمام و کمال دوربین کانن EOS 90D را مشاهده کنید، این مشخصات بر اساس شایعه ها و نشت ها در مورد مشخصات این دوربین طراحی شده است و چیزی است که از ارائه این دوربین انتظار می رود! این دوربین جدید بدون آینه کانن در نیمه دوم سال 2019 و به زودی عرضه خواهد شد!

... توضیحات کامل