نمایی کارخانه خودرو سازی 2017 Jaguar XE

نمایی از کارخانه خودرو سازی 2017 Jaguar XE

جگوار لندروور نشان داد که خودروی سوپر اسپورت متوسط خود، به نام Jaguar XE، در قلعه برومویچ ساخته خواهد شد که نشان از بازگشت تولید تمامی ماشین های اسپورت  و تولید خودروهای جگوار به در منطقه ای جدید است.

... توضیحات کامل