کاردستی جامدادی قشنگ

مجموعه آموزش کاردستی جامدادی قشنگ: طبقه ای، رومیزی و مدرسه ای!

یک گالری فوق العاده از آموزش ساختن کاردستی جامدادی قشنگ جدید که در مدل های طبقه ای، رومیزی و مخصوص مدرسه ساخته می شوند را در این فیلم آموزشی نتران تماشا کنید. این چند کاردستی جامدادی قشنگ و زیبا هستند و برای استفاده در اتاق یا مدرسه فوق العاده به نظر می رسند.

... توضیحات کامل