قفسه کارتنی

چطور یک قفسه نظم دهنده کشودار طبقه ای با کارتن بسازیم؟

این فیلم آموزشی طی 5 و نیم دقیقه به شما می آموزد که چگونه می توانید با کارتن یک قفسه نظم دهنده کاربردی بسازید که دو تا کشو هم دارد. این کاردستی جعبه نظم دهنده 4 طبقه ای را آموزش می دهد که دو طبقه آن کشویی و دو طبقه دیگر آن قفسه بخش بنده خواهد بود.

ویدیوهای مشابه