آموزش ساخت کاردستی کیوت کاوایی برای کودکان، ساده و آسان!

آیا هنرمند کوچکی دارید که کاردستی های کیوت و بامزه را دوست دارد؟ ما در نتران یک مجموعه کاردستی گوگولی مگولی کاوایی خوشکل برای ساختن با کودکان داریم که ساده و آسان هستند! در این فیلم آموزشی تماشا کنید که کاردستی های کیوت برای بچه ها را چطوری باید بسازید. اگر می خواهید ساده ترین روش ساختن کاردستی های کاوایی را یاد بگیرید و با کودکان خود امتحان کنید، این فیلم آموزشی را پخش کنید.

... توضیحات کامل