کارت هدیه عاشقانه چرخدار

نحوه ساخت یک کارت عاشقانه چرخدار مخصوص هدیه!

این فیلم آموزشی به شما نشان می دهد که چگونه می توانید یک کارت عاشقانه بسازید که چرخ دارد و بسیار رمانتیک به نظر می رسد. این کاردستی با مقوا انجام می شود و روال کامل آن طی 4 دقیقه به شما نشان داده خواهد شد.

ویدیوهای مشابه