ساخت فرفره یا آسیاب بادی با کاغذ رنگی

ایده ساخت فرفره یا آسیاب بادی با کاغذهای رنگی

این ویدئو گام به گام روش ساخت یک کاردستی جالب و ساده را به شما نشان خواهد داد که می توانید برای سرگرمی خانوادگی آن را درست کنید. ساخت این کاردستی فرفره جالب مطمئنن بچه ها و کودکان را بسیار سرگرم خواهد کرد. همچنین نوجوانان نیز می توانند برای کاردستی های پروژه ماکت سازی خود از آن به عنوان آسیاب بادی استفاده کنند. این ویدئو را ببینید و خودتان روش ساخت آن را یاد بگیرید.

... توضیحات کامل