دفترچه یادداشت شکل گوشی موبایل

چطوری دفترچه یادداشت دخترانه کاردستی شکل موبایل درست کنیم؟

این یک گوشی موبایل نیست، یک کاردستی دفترچه دخترانه است که شبیه به گوشی اپل آیفون به نظر می رسد. برای اینکه یاد بگیرید دفترچه یادداشت موبایلی با مقوا و کاغذ رنگی درست کنید، این فیلم آموزش ساخت دفترچه کاردستی را در نتران پخش کنید. این فیلم آموزشی طی 10 دقیقه روال کامل ساختن یک دفترچه یادداشت موبایلی را به شما آموزش خواهد داد.

... توضیحات کامل