دفترچه یادداشت طرح گوشی

آموزش ساختن بهترین کاردستی های دفترچه یادداشت طرح گوشی!

مجموعه کامل آموزش ساخت دفترچه یادداشت شبیه گوشی و تبلت را در این فیلم آموزشی نتران ببینید. این دفترچه یادداشت های شکل گوشی موبایل مجموعه ای از بهترین دفترچه های مدرسه هستند که می توانید خیلی ساده و آسان آنها را برای بردن به مدرسه درست کنید.

... توضیحات کامل