ترفند ساخت ابزارهای خط کشی اندازه

4 ترفند ساخت ابزارهای خط کشی و اندازه گیری با وسایل ساده!

این فیلم مجموعه ای از 4 ترفند عالی برای اندازه گیری های پیچیده با وسایلی بسیار ساده است. همچنین آموزشی برای ساخت ابزارهای اندازه گیری حرفه ای محسوب می شود. این ابزارها مخصوصا در انجام کارهای فنی مانند نجاری، لوله کشی و کارهایی از این قبیل به شما کمک بسیاری خواهند کرد. پس برای دیدن این فیلم عالی از نحوه ساخت ابزارها و نحوه اندازه گیری صحیح برای کارهای فنی با ما همراه باشید.

ویدیوهای مشابه