نقاشی همبرگر و لوان نوشیدنی با نی

آموزش کشیدن نقاشی همبرگر و لوان نوشیدنی با نی برای بچه ها!

این آموزش نقاشی با مداد رنگی به بچه ها روش آسان کشیدن نقاشی فست فود کودکانه را با کشیدن شکل ساندویچ همبرگر و یک لیوان نوشیدانی نی دار کنار آن، یاد خواهد داد. اگر می خواهید به بچه ها کشیدن نقاشی فست فود را آموزش دهید، کشیدن نقاشی ساندویچ و نوشیدنی را در این فیلم آموزشی به آنها نشان داده و با همکاری آنها این شکل ها را روی کاغذ رسم کنید.

... توضیحات کامل