نقاشی چتر ساده

آموزش نقاشی چتر ساده و آسان زیر باران با مداد رنگی برای کودکان!

کشیدن نقاشی چتر کودکانه با مداد رنگی که قطرات باران بر روی آن می ریزد را به کمک این فیلم آموزشی به بچه ها آموزش دهید. این فیلم 4 دقیقه ای به شما نحوه رسم شکل چتر ساده و آسان را نشان می دهد که با مداد رنگی روی برگه کاغذ انجام می شود. این نقاشی چتر کودکانه از نقاشی های پیچیده تر برای بچه هاست و شما می توانید برای نقاشی های آسانتر از بخش ویدیوهای مرتبط، موضوع مورد علاقه خود را برای آموزش نقاشی به بچه ها انتخاب کنید.

... توضیحات کامل