نقاشی گل قلبی توی گلدان با مداد رنگی

روش آسان کشیدن نقاشی گل قلبی توی گلدان با مداد رنگی!

این گل بامزه به شکل قلب کشیده می شود و با یک گلدان همراه است. برای آموزش دادن نحوه کشیدن شکل قلب، گل و گلدان این فیلم آموزشی را برای کودکان پخش کنید تا آنها با نحوه رسم آنها با مداد رنگی آشنا شوند.

... توضیحات کامل