جوشکاری قوطی 90 درجه

آسانترین راه برای جوشکاری قوطی ها به صورت 90 درجه چیست؟

آیا شما عاشق کار با فلزات و جوشکاری هستید؟ آیا تا به حال برای ایجاد یک اتصال بین دو قوطی مربعی با زاویه 90 درجه تلاش کرده اید؟ این روش برای جوشکاری قوطی ها به صورت نود درجه و بدون گوشه اضافه یک روش مطمئن برای انجام این کار است که اکنون در نتران شاهد آن خواهید بود. این فیلم شما را برای یادگیری ترفند جوشکاری بدون خطا در جوشکاری 90 درجه راهنمایی می کند تا هر بار به یک اتصال قوطی بی عیب و نقص 90 درجه برسید. در صورتی که می خواهید بیشتر درباره نحوه جوشکاری های مختلف فلزی بدانید، ترفندهای جوشکاری با لوله های فلزی را می توانید از طریق ویدیوی جوشکاری لوله های فلزی، فیلم آموزشی جوش کاری لوله به صفحه فلزی و همچنین روش صحیح جوش لوله قوطی آهنی بهتر بیاموزید. همچنین اگر سه قوطی فلزی برای جوش دادن در اختیار دارید، تکنیک های انجام این جوشکاری را در صفحات جوش قوطی آهنی ساخت سه پایه و برش سه قطعه قوطی آهنی برای جوشکاری بیاموزید.

... توضیحات کامل