جوشکاری نرده آهنی با قوطی

آموزش نحوه جوشکاری نرده آهنی با قوطی!

برای یادگیری نحوه برش شکل نرده آهنی با استفاده از قوطی، این فیلم آموزشی را در نتران تماشا کنید. با این روش می توانید ستون های آهنی مورد نیاز برای فنس را نیز جوش کاری کنید. یا با قرار دادن تعدادی از این شکل نرده در کنار یکدیگر و کشیدن سیم خاردار بین آنها از ورود موارد ناخواسته به زمین کشاورزی یا باغ خود جلوگیری کنید. این فیلم نحوه محاسبه اندازه و زاویه برش قوطی های آهنی برای ساخت نرده های آهنی را به شما نشان خواهد داد.

ویدیوهای مشابه