کاردستی گل مصنوعی با شونه تخم مرغ

آموزش ساخت گل مصنوعی با شونه تخم مرغ!

شونه های تخم مرغ مصرف شده را دور نیاندازید، با آنها یک گل مصنوعی زیبا درست کنید. این فیلم آموزش ساخت کاردستی باشونه تخم مرغ به شما نشان می دهد که چگونه می توانید این لوازم دور انداختنی را به گونه ای بازیافت کنید که هم کاربردی باشد هم به طبیعت کمک کنید.

ویدیوهای مشابه